Log indHjemHistorienKontakt

Vilkår for brug Nabokarma

1. Baggrundsoplysninger

Nabokarma er en webbaseret intranetplatform for andelsboligforeninger i Danmark. Alle besøgende kommer ind via. Hjemmesiden www.nabokarma.dk. Nabokarma er udviklet af Martin Boberg og Aske Hansen.

2. Hvad man som bruger får adgang til på www.nabokarma.dk

Som bruger får du mulighed for enten at oprette din egen andelsforening eller mulighed for at tilegne dig adgang til din andelsforening som i forvejen er registreret af en anden bruger fra din forening. Intranettet udvikles løbende og derfor må forbrugerne løbende være indstillet på at layout og funktionerne ændre sig.

2.1 Funktionaliteter

Som bruger på nabokarma får du adgang til alle funktionerne helt gratis. Afhængigt af om du er bestyrelsesmedlem eller menigt medlem i andelsforeningen så kan der være særlige funktioner som der ikke gives adgang til.

3. Lukning af bruger / forening

Det er altid muligt for en forening eller en bruger at lukke sin konto uden varsel. Brugerens oplysninger bliver permanent slettet fra nabokarma’s database. Der er ingen binding for hverken brugeren eller andelsforeningen. Det er muligt for Nabokarma at opsige brugerens/andelsforeningens brug af nabokarma med 3 måneders skriftligt varsel.

4. Rettigheder

Alle rettigheder til Nabokarmas intranettet/platformen ejes af Nabokarma, Martin Boberg og Aske Hansen. Alt indhold som bliver uploaded på nabokarmas intranet af brugerne fra andelsforeningen ejes af brugerne selv.

5. Behandling af indhold

Det indhold som tilføjes fra brugerens andelsforening i Nabokarma.dk behandles fortroligt og opbevares på nabokarmas servere.

5.1 Sikkerhed

Nabokarma er forpligtet til at sikre fortrolige oplysning som bliver tilføjet af brugerne. Vi bruger krypteret forbindelser, tager backup og overholder branchestandarder for behandling af fortrolige data.

Ved potentielle nedbrud er brugerne selv ansvarlige for alt indhold som er blevet oprettet af andelsforeningens brugere. Persondataloven angiver at brugerne er dataansvarlige.

I tilfælde af krænkende- eller anstødeligt indhold som eksempelvis tekst, billeder, musik og lign er Nabokarma ikke forpligtiget til at overvåge foreningens aktiviteter.

  • I tilfælde af at der bliver tilføjet indhold som overskrider vores betingelser så er vi forpligtiget til at gøre andelsforeningen opmærksom på det. li Nabokarma er er forpligtet til at slette stødende indhold uden andelsforeningens eller brugernes accept.

Brugerne af Nabokarma er forpligtiget til at holde Nabokarma skadesløse i enhver henseende for krav der potentielt måtte blive rettet mod Nabokarma.

5.2 Offentlige analyser

Nabokarma er berettiget til at gøre brug af brugernes adfærd og skabe analyser (som er anonymiseret). Sådanne analyser vil ikke kunne spores tilbage til specifikke brugere eller foreninger. Nabokarma har ret til frit at offentliggøre analyser.

6. Begrænset ansvar

Nabokarma kan ikke holdes ansvarlig for indirekte eller direkte tab som er sket af følge af brugen af Nabokarmas intranet/platform. Hertil holdes Nabokarma ikke ansvarlig for tab ved virus eller ved nedbrud. Nabokarma holdes ikke erstatningsansvarlig for nogen beløb.

7. Ændringer i handelsbetingelserne

Nabokarma er berettiget til at ændre på alt indhold på siden uden varsel til brugerne. Det er ligeledes muligt for Nabokarma at overdrage intranettet til en anden juridisk enhed ved eksempelvis. Ved ændringer af handelsbetingelserne skal Nabokarma varsle om dette med 1 måneds skriftligt varsel og ligeledes have brugerens accept på ændringerne. Modtages der ikke en accept kan Nabokarma opsige foreningens konto. Brugerne skal til enhver tid have adgang til handelsbetingelserne via Nabokarmas hjemmeside.

8. Brud på handelsbetingelserne

I tilfælde af, at handelsbetingelserne overtrædes så er Nabokarma berettiget til at lukke adgangen til brugeren med øjeblikkelig virkning og med 7 dages skriftligt varsel opsige andelsforeningens bruger.

Eksempler på overtrædelser af handelsbetingelserne kan være hvis brugeren har lavet noget ulovligt, eller hvis Nabokarma har mistanke om dette, ikke er i stand til at opgive juridiske korrekte og gyldige oplysninger eller har overskredet handelsbetingelserne og ikke rettet op efter 7 hverdage efter at Nabokarma har skriftligt orienteret brugeren.

9. Opsigelse/ophør af en bruger eller andelsforeningens konto

Opsigelsen eller ophør af brugeren kan foretages af både brugeren og af Nabokarma. Opsigelse skal være skriftlig og indeholde en dato på hvornår forholdet ønskes ophørt fra.

10. Tvister

I tilfælde af at en klagesag ikke kan afklares gennem forhandling skal tvisten afgøres efter dansk ret i København Byret.

11. Brugerens kontaktoplysninger

Nabokarma skal altid have adgang til brugerens e-mailadresse som skal være aktiv. Denne bruges til at komme i kontakt med brugeres, derfor skal denne holdes opdateret i Nabokarma. Denne mailadresse bruges til at opdaterer brugeren om ændringer på Nabokarmas intranet og handelsbetingelser.

Nabokarma.dk
Frederiksberggade (Strøget) 2, 5.sal
CVR: 3153 6928
+45 31600303
[email protected]
Betingelser